Správne vedené účtovníctvo má pre podnikateľov stále väčší význam. Poskytujú vedeniu a majiteľom spoločností a podnikajúcim fyzickým osobám kvalitné a pre podnikanie nevyhnutné údaje, ukazovatele a informácie.

Ponúkame:

  • profi

    Online účtovníctvo

  • odbornosť - zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb je príslušné vzdelanie a dlhoročné skúsenosti vo vedení účtovníctva rôznych typov spoločností a prehľad v neustále sa meniacich daňových a účtovných zákonoch,
  • profesionalita a spoľahlivosť - Vaše účtovníctvo bude spracované načas, kvalitne a správne, v súlade s platnými daňovými a účtovnými zákonmi,
  • flexibilita - prispôsobenie sa špecifickým požiadavkám klienta, služby sú poskytované v prípade potreby aj v priestoroch zákazníka, buď prostredníctvom vlastného softvéru alebo softvéru klienta,
  • diskrétnosť - zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sme sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním prác u klienta.

Výhody externého účtovníctva:

  • spracovanie účtovníctva máte bez starostí - prevezmeme od Vás doklady – osobne, mailom, faxom – spracujeme ich, a odovzdáme v dohodnutom termíne,
  • šetrenie Vašich nákladov - nepotrebujete zamestnávať účtovníka, platiť za neho odvody, nepotrebujete účtovný softvér ani kancelárske potreby, nepotrebujete školiť zamestnancov a sledovať platnú legislatívu.