Mzdy

 • mesačné spracovanie miezd
 • výpočet odvodov poistného zamestnancov
 • spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne
 • výpočet preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • spracovanie prehľadov a hlásení na daňový úrad
 • výplatné listiny
 • mzdové hlásenia
 • potvrdenia o príjmoch
 • výpočty nemocenských dávok
 • evidencia dovolenky
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • podklady pre účtovníctvo
 • mzdové a evidenčné listy
 • príprava pracovných zmlúv a dohôd
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • vedenie personálnej evidencie
 • činnosti spojené s ukončením pracovného pomeru

Comments are closed.